Informace o earthnest market

Osobní údaje

Registrátor
earthnest s.r.o.
Libočanská 843/8, Prosek, 190 00 Praha, Česká republika, IČ 09352155, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou: C 334894/MSPH.

Název rejstříku
Registr uživatelů služby earthnest market

Použití osobních údajů (účel registrace)
Shromažďují se osobní údaje, které umožňují komunikaci a využívání služby. Informace lze použít pro komunikaci mezi poskytovateli služeb a uživateli a také pro přímou komunikaci mezi uživateli. Některé osobní údaje jsou viditelné na stránce profilu uživatele, ale tyto údaje jsou dobrovolné (kromě jména). 

Zpracování osobních údajů není zadáno externě, ale registrovaná data jsou uložena na serveru, který je pronajímán od třetí strany.

Osobní údaje uvedené a v systému registrace earthnest.market, jsou zpracovávány společností earthnest s.r.o. v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytnuté údaje budou zpracovávány za účelem splnění účelu obchodních podmínek.

Informační obsah registru
Do registru mohou být uloženy následující informace:

Osobní údaje: jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa ulice
Údaje o účtu: uživatelské jméno, heslo (uložené v šifrovaném formátu)
Text popisu, který může uživatel napsat o sobě
Nabídky a požadavky, které uživatel zveřejnil ve službě
Daná a obdržená zpětná vazba a odznaky
Statistické údaje o využití služby, např. kolikrát se uživatel přihlásil
Pravidelné zdroje informací
Osobní údaje poskytuje uživatel při registraci ke službě nebo při pozdějším použití.

Pravidelné předávání informací
Informace mohou být předány pro výzkumné účely, jak je popsáno v Podmínkách použití, které uživatel přijímá před zahájením používání služby. Vědci nesmějí zveřejňovat žádné výsledky výzkumu, aby bylo možné odhalit identifikační informace nebo zjistit konkrétního uživatele.

Informace mohou být uloženy na server, který může být umístěn uvnitř nebo vně EU a Evropského hospodářského prostoru.

Osobní údaje zpracovávají naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří o nich mají povinnost mlčenlivosti, a to i po skončení pracovněprávního vztahu.

Zásady ochrany rejstříku
Informace jsou uloženy v počítačích. Přístup k informacím je omezen hesly a fyzický přístup k počítačům je omezen hostitelskou společností serveru.

Cookies

Používáme cookies (malé soubory, které si pamatují elektronické zařízení uživatele), abychom tento web vylepšili různými způsoby. V případě, že navštívíte earthnest.market, zaznamenáváme standardním způsobem IP adresu, přidělenou vaším poskytovatelem, www stránku, ze které nás navštívíte, jednotlivé navštívené stránky našeho webu a datum a délku vaší návštěvy. Ukládání souborů cookies ve vašem prohlížeči je za účelem usnadnění vaší orientace a pohybu na našich stránkách při opakovaných návštěvách. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači. Používání souborů cookie můžete ve svém prohlížeči deaktivovat.

Web earthnest market je vytvořen na platformě Sharetribe .

Chcete vytvořit své vlastní webové tržiště jako earthnest market? Zjistit víc.