Informace o earthnest market

Podmínky použití

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky používání tržiště (marketplace) earthnest.market, dále jen „obchodní podmínky“.

Náš projekt je založen na důvěře v kolektivní inteligenci, proto chceme nabízet jen produkty a služby od ověřených výrobců a prodejců, kteří mají stejný hodnotový rámec jako naše komunita.

I. Obecná ustanovení

1)    earthnest.market je webová služba postavená na platformě Sharetribe (https://www.sharetribe.com/) společností earthnest s.r.o. dále „Poskytovatel“.

2)    Vyplněním registračního formuláře na webu https://earthnest.market/cs/signup, kliknutím na tlačítko „Vytvořit účet“, zaškrtnutím potvrzení o přečtení a souhlasu s “Všeobecnými obchodními podmínkami“ a „Zásadami ochrany osobních údajů“ souhlasí registrující se osoba s těmito podmínkami společnosti earthnest s.r.o, se sídlem:  Libočanská 843/8, Prosek, 190 00 Praha, Česká republika, IČ 09352155, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou: C 334894/MSPH.

3)    Fyzická osoba, která používá earthnest.market jen k inspiraci a nákupu zboží a služeb a tím dopomáhá k realizaci Cílů Udržitelného Rozvoje organizace Spojených Národů, je zde nazývana „Kolibřík“.

4)    Fyzická či právnická osoba, která si přeje nabízet své produkty na earthnest.market, musí o tuto možnost požádat buď zasláním emailu na support@earthnest.market nebo přes formulář na stránkách earthnest.market kliknutím na “Přidej novou položku”.  V případě schválení společností earthnest s.r.o. se stává „Partnerem“. Partnerovi je zasláno elektronickou formou potvrzení o možnosti publikace jeho nabídek zboží a/nebo služeb na elektronickém tržišti earthnest.market a tímto je uzavřen smluvní vztah mezi Partnerem a společností earthnest s.r.o.

5)    Poskytovatel neodpovídá za škodu způsobenou přerušením provozu earthnest.market a to z jakéhokoli důvodu.

II. Podmínky pro Kolibříky

1)    Poskytovatel není internetovým obchodem (e-shop) a nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu či vzhledu materiálů zveřejňovaných Partnery na earthnest.market, stejně jako neodpovídá za úplnost, přesnost a pravdivost zveřejňovaných materiálů nebo porušení osobnostních nebo autorských práv třetích osob.

2)    Nabídka zboží spočívá v jeho vystavení a prezentaci.

3)    Kolibřík má právo odstoupit od transakce bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Tato lhůta běží ode dne převzetí zboží, jde-li o transakci, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo transakce, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

4)    Kupní smlouva je uzavřena mezi Kolibříkem a konkrétním Partnerem, který výrobek prodává, v souladu s obchodními podmínkami Partnera jako třetí strany.

5)    Poskytovatel neodpovídá za případnou neplatnost kupní smlouvy, za nedodání výrobku dle kupní smlouvy nebo za jeho vady.

6)    Kolibřík svá práva z uzavřené transakce a případná práva z odpovědnosti za vady plnění uplatňuje vždy u konkrétního Partnera.

III. Podmínky pro Partnery

1)  Partner odpovídá za řádné poskytnutí informací, které musí být Kolibříkům poskytnuty před uzavřením kupní smlouvy distančním způsobem ve smyslu občanského zákoníku a souvisejících předpisů o ochraně spotřebitele. Na všechny nabízené produkty a služby se vztahují podmínky související s prodejem, které jsou stanovené konkrétními Partnery jako třetími stranami, a Poskytovatel za ně nenese zodpovědnost.

2)  Poskytovatel má právo odstranit veškerý materiál, pokud to považuje za nutné a to i bez uvedení důvodu.

3)  Abychom mohli zaručit udržitelnost projektu a vzhledem k tomu, že v této základní verzi nejdou nastavit různé provize, nastavili jsme jednotnou 10% provizi pro všechny produkty a služby na earthnest marketplace. (např.: při prodejní ceně 100 Kč, přijde Partnerovi na uvedený účet 90 Kč a nic více již platit nebude).

4)  Pro informaci, používáme platební bránu Stripe, ta si účtuje 1.4% + 6.5Kč z každé transakce, tato položka je zahrnuta ve výše uvedené 10% provizi.

5)  Cílem earthnest s.r.o. je z provizí financovat rozvoj projektu earthnest, podporovat lokální nesty a jejich setkání, dále se stát členy 1% for the Planet a pokud možno podporovat i další lokální projekty.

6)  Transakce je považována za ukončenou pokud Kolibřík potvrdí obdržení produktu či služby, nebo 21 od provedení platby. Během celé této doby jsou peníze drženy společností Stripe a Poskytovatel z nich nemá žádné příjmy ani za ně nemá žádnou zodpovědnost.

IV. Osobní údaje

1)    Osobní údaje Partnera a Kolibříka uvedené a v systému registrace earthnest.market, jsou zpracovávány společností earthnest s.r.o. v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytnuté údaje budou zpracovávány za účelem splnění účelu obchodních podmínek. Partner a Kolbřík tímto zároveň souhlasí, aby jeho osobní údaje byly též poskytnuty společnosti earthnest s.r.o. k marketingovým účelům, k zasílání aktualit z earthnest.market a k zasílání informací o akcích pořádaných Poskytovatelem.

2)    Partner souhlasí s tím, že společnost může používat jeho jméno (nebo název společnosti) a logo v prezentacích, marketingových materiálech, seznamech zákazníků a seznamech zákazníků na webových stránkách.

3)    Správcem Vašich osobních údajů v souvislosti s earthnest.market je Poskytovatel této služby.

4)    Vaše údaje uchováváme po dobu Vašeho souhlasu (pokud nebude odvolán), ale maximálně po dobu 5 let.

5)    V případě, že navštívíte earthnest.market, zaznamenáváme standardním způsobem IP adresu, přidělenou vaším poskytovatelem, www stránku, ze které nás navštívíte, jednotlivé navštívené stránky našeho webu a datum a délku vaší návštěvy. Ukládání souborů cookies ve vašem prohlížeči je za účelem usnadnění vaší orientace a pohybu na našich stránkách při opakovaných návštěvách. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači. Používání souborů cookie můžete ve svém prohlížeči deaktivovat.

6)    Osobní údaje zpracovávají naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří o nich mají povinnost mlčenlivosti, a to i po skončení pracovněprávního vztahu.

V. Závěrečná ustanovení

1)    Tyto obchodní podmínky nahrazují veškeré předchozí smlouvy a podmínky ujednané mezi Partnerem a earthnest s.r.o. týkající se jakékoliv spolupráce, a veškeré předchozí smlouvy a ujednání mezi earthnest s.r.o. a Partnerem týkající se aktivity na tržišti earthnest.market.

2)    Společnost earthnest s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto Podmínky, přičemž tuto změnu oznámí prostřednictvím webu earthnest.market či earthnest.info. Aktuální obchodní podmínky budou vždy dostupné výše uvedených webových stránkách. Partner a Kolibřík je povinen pravidelně kontrolovat, zda není k dispozici aktuálnější verze obchodních podmínk. Pokud Partner s upravenými obchodními podmínkami nesouhlasí, je povinen bezodkladně informovat o ukončení své činnosti earthnest s.r.o..

3)    Veškeré spory vzniklé z obchodních podmínek či v souvislosti s nimi budou s konečnou platností rozhodnuty v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze podle Řádu a pravidel tohoto rozhodčího soudu.

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 01.09.2020.

Web earthnest market je vytvořen na platformě Sharetribe .

Chcete vytvořit své vlastní webové tržiště jako earthnest market? Zjistit víc.